Liên hệ

Trường : Tiểu HọcLục Bình

Địa chỉ: Xã Lục Bình – huyện Bạch Thông – Tỉnh Bắc Cạn

Số Điện thoại : 0281385011T