Hoạt động thư viện của nhà trường

Tháng Bảy 29, 2015 11:14 sáng

Thư viện của nhà trường hoạt động rất sôi nổi. Các em học sinh của nhà trường tham gia tích cực và hăng say tìm hiểu những tri thức mới. Giúp các em có thêm nhiều kiến thức trong quá trình học tập.

Jpeg

Jpeg